PRAKTIJK PETRA PULLES

Individuele zorg en begeleiding
Petra bied verzorging en individuele begeleiding bij alledaagse levensverrichtingen.
Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit lichamelijke en persoonlijke verzorging,
maar ook uit het begeleiden bij dagelijkse activiteiten.

www.praktijkpetrapulles.nl