OPBOUW EN INHOUD VAN DE LESSEN TAICHI EN QIGONG

Opwarmen en losmaken
We beginnen elke les met wat opwarmingsoefeningen, daarna wat rek- en strekoefeningen om vooral de meridianen (energiebanen) en de spieren wat op te rekken. Dan beginnen we met het losmaken van spieren en gewrichten, dit in combinatie met evenwicht en coördinatie.

Qigong
We beginnen eerst met dynamische Qigong, zoals de basisoefeningen De Trom en Het Bord uit de kluizenaarsserie, de serie van De Zwemmende Beer en De Vliegende Adelaar. Regelmatig doen we oefeningen uit de serie van Gary Kohr of De Acht Brokaten. Daarna meer statische Qigong zoals de 12 oefeningen van Boddhidarma, Chi Neng Qigong, en oefeningen met meer aandacht naar de ademhaling en het sturen van de Chi (energie). Meestal doen we ook wat zelfmassage volgens de acupunctuurleer of zelfreinigende en weerstandverhogende Chi-oefeningen.

Taichi
Voorbereidende oefeningen voor de vorm zoals de Taichi-draai, verschillende onderdelen van de vorm die we gaan oefenen als een loopje (zodat je de beweging zowel links als rechts oefent), oefeningen met tweetallen zodat je ook de energie van een ander leert voelen en hierop kunt anticiperen, begin van Pushing Hands en diverse ontspanningsoefeningen. Daarna gaan we beginnen met het aanleren van de Yang-vorm.

Afsluiten
Op het einde van de les sluiten we altijd af met een oefening om weer helemaal tot rust te komen en de opgedane energie weer te aarden en te verzamelen, en doen we oefeningen zoals Omarm de Boom om de ruiterstand te oefenen of we sluiten af met de Vijf-Elementenserie.

Eerstejaars (beginners)
Eenvoudige opwarm-, rek- en strekoefeningen. Eenvoudige Qigong-oefeningen, vooral gericht op de rust en ontspanning. We doen bijna elke les Taichi-loopjes en gaan uiteindelijk verder met het aanleren van deel 1 van de Yang-vorm en een meditatieles en een klankontspanningsconcert.

Tweedejaars
Opwarm-, rek- en strekoefeningen, Qigong-oefeningen, ook uit andere series. Oefeningen in tweetallen (o.a. Pushing Hands) en uiteindelijk het aanleren van deel 2 van de Yang-vorm en correctie op deel 1 en twee meditatielessen en een klankontspanningsconcert.

Derdejaars
Stevige opwarm-, rek- en strekoefeningen, San Shou en Qigong-oefeningen. Het losmaken en leren sturen van de Chi. Applicaties van onderdelen van de vorm. De vier-richtingenloop uit de Bagua. De Yang-vorm perfectioneren door correctie en detaillering. Bewegen vanuit je gevoel. Oefeningen uit de 18 therapieën, de dierenstijlen, Pushing Hands, meditatielessen en een klankontspanningsconcert.

Vierdejaars +
Stevige opwarm-, rek- en strekoefeningen, San Shou en Qigongoefeningen in combinatie met diverse ademhalingstechnieken. Meer aandacht voor losmaken en leren sturen van de Chi. Applicaties en toepassingen van onderdelen van de vorm. Vier- en achtrichtingenloop uit de Bagua. De Yangvorm perfectioneren, detailleren en op diverse manieren toepassen (applicaties). Nog meer aandacht op het gevoel, sturen van Chi en compressie van Chi (Fa Jin) met o.a. oefeningen uit de oude vorm van Yang Lu Chan en Pushing Hands. Meditatielessen (waaronder een themameditatie) en een klankontspanningsconcert en aandacht voor stok en zwaard. Het aanleren van de 24 (Beijing)-vorm.

laolong