Inhoud per lesjaar

Eerstejaars (beginners)
Eenvoudige opwarm, rek- en strekoefeningen. Eenvoudige Qigong-oefeningen, vooral gericht op de rust en
ontspanning. We doen bijna elke les Taichi-loopjes en gaan uiteindelijk verder met het aanleren van deel 1
van de Yang-vorm en een meditatieles.

Tweedejaars
Opwarm, rek- en strekoefeningen, San Shou en Qigong-oefeningen, ook uit andere series. Oefeningen in twee-
tallen (o.a. Pushing Hands) en uiteindelijk het aanleren van deel 2 van de Yang-vorm en corectie op deel 1 en
twee meditatielessen (waarvan 1 klankmeditatie).

Derdejaars
Stevige opwarm, rek- en strekoefeningen, San Shou en Qigong-oefeningen. Het losmaken en leren sturen van
de Chi. Applicaties van onderdelen van de vorm. De vier-richtingenloop uit de Bagua. De Yang-vorm perfec-
tioneren door correctie en detaillering. Bewegen vanuit je gevoel. Oefeningen uit de 18 therapieën, de dierenstijlen, Pushing Hands en drie meditatielessen.

Vierdejaars +
Stevige opwarm, rek- en strekoefeningen, San Shou en Qigongoefeningen in combinatie met diverse ademhalingstechnieken. Meer aandacht voor losmaken en leren sturen van de Chi. Applicaties en toepassingen van onderdelen van de vorm. Vier- en achtrichtingenloop uit de Bagua. De Yang-vorm perfectioneren, detailleren en op diverse manieren toepassen (applicaties). Nog meer aandacht op het gevoel, sturen van Chi en compressie van Chi (Fa Jin) met o.a. oefeningen uit de oude vorm van Yang Lu Chan en Pushing Hands. Meditatielessen (waarvan 1 klankmeditatie) en aandacht voor stok en zwaard. Leren van de 24 (Beijing)-vorm.

Comments are closed.