Afsluitles vrijdag 29 juni 2018

Laatste les van het seizoen
Op het einde van het lesjaar organiseren we altijd een extra feestelijke lesavond voor alle leerlingen van Laogong.
Deze lesavond wordt eind juni gehouden, zodat het meestal mooi weer is. Deze gezamenlijke les vindt dan ook meestal buiten plaats. Op deze zo goed als besloten speelplaats van de Pater van de Geldschool beginnen we
dan met een eenvoudige en gevarieerde les, die voor alle leerjaren goed te volgen is.
We eindigen met de gehele Yang-vorm, beginners kunnen zo zien wat ze nog te verwachten hebben in de
komende jaren en gevorderden komen er zo achter hoe ver ze eigenlijk al zijn.

Daarna gaan we naar de gymzaal waar voor iedereen een kopje thee klaar staat met een gelukskoekje en wat snoeperijen. Dit is dan tevens een mooie gelegenheid om een praatje te maken met leerlingen van andere
leerjaren of met de mensen van Laogong. Er is dan ruimte genoeg voor vragen en opmerkingen.

Comments are closed.